Giŏng-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Giŏng-cŭk (羌族) sê Sé̤ṳ-chiŏng gì siŏh ciáh mìng-cŭk, iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Giŏng-cŭk gōng Giŏng-ngṳ̄.