Dĕ̤ng-hiŏng-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dĕ̤ng-hiŏng-cŭk (東鄉族, Dĕ̤ng-hiŏng-ngṳ̄: Sarta) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Găng-sé̤ṳk, Chĭng-hāi gâe̤ng Nìng-hâ.