跳至內容

Dāi-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dāi-cŭk (傣族, Tai Lü Ngṳ̄: ᦺᦑᦟ, Tai Nüa Ngṳ̄: ᥖᥭᥰ, Tái-guók-ngṳ̄: ไทย) sê Dĕ̤ng-nàng-ā gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Dṳ̆ng-guókHùng-nàng, gó ô Laos, Tái-guók gâe̤ng Miēng-diêng 3 guók. Dāi-cŭk iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.