Tū-gă-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Tū-gă-cŭk (土家族, Báe̤k Tū-gă-ngṳ̄: Bifzivkar, Nàng Tū-gă-ngṳ̄: Mongrzzir) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Hù-nàng, Hù-báe̤k, Gói-ciŭ gâe̤ng Tṳ̀ng-kéng.