Báe̤k Gṳ̆-bī-lô Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Báe̤k Gṳ̆-bī-lô Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók, (Tū-ī-gì-ngṳ̄: Kuzey Kıbrıs) găng-chĭng Báe̤k Gṳ̆-bī-lô, sê 1974 nièng găh Tū-ī-gì ciĕ-tì â iù Gṳ̆-bī-lô hŭng-liĕk chók gì siŏh ciáh guók-gă, mŭk-cièng cuòng sié-gái nâ Tū-ī-gì siŏh ciáh cuō-guòng guók-gă sìng-nêng ĭ. Báe̤k Gṳ̆-bī-lô gì gṳ̆-mìng dâi dŏ̤-só sê Tū-ī-gì nè̤ng, guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Tū-ī-gì-ngṳ̄, cuō-iéu séng Ĭ-sṳ̆-làng-gáu.