跳至內容

Muāng-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Muāng-ciŭ-cŭk dêng-hióng lì gì)

Muāng-cŭk (滿族) iâ hô̤ lā̤ Muāng-ciŭ-cŭk (滿洲族, Muāng-ngṳ̄: ᠮᠠᠨ᠋ᠵᡠ, manju), sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh mìng-cŭk, iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Muāng-cŭk nè̤ng có̤i cā diêu diŏh Muāng-ciŭ (bău-guák gĭng-dáng gì Dṳ̆ng-guók Dĕ̤ng-báe̤k gâe̤ng Ngò̤-lò̤-sṳ̆Uōng-dĕ̤ng), 1644 nièng diē guăng gióng-lĭk Muāng-chĭng. Ī-hâiu Muāng-cŭk nè̤ng buŏng gáu ciòng-guók gáuk dê kó̤ diêu.

Muāng-cŭk nè̤ng gì mū-ngṳ̄ sê Muāng-ngṳ̄, bók-guó gĭng-dáng duâi buô-hông Muāng-cŭk nè̤ng dŭ mâ̤ báik gōng lāu.