跳至內容

Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/1 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2024 nièng 06 nguŏk 24 hô̤. (sáuk-sĭng)

1 nguŏk nĭk-lĭk

LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Áng nguŏk káng:

1 nguŏk · 2 nguŏk · 3 nguŏk · 4 nguŏk · 5 nguŏk · 6 nguŏk · 7 nguŏk · 8 nguŏk · 9 nguŏk · 10 nguŏk · 11 nguŏk · 12 nguŏk

1 nguŏk duâi-dâi


1 nguŏk 1 hô̤: Nguòng-dáng

1 nguŏk 2 hô̤:

1 nguŏk 3 hô̤:

1 nguŏk 4 hô̤:

1 nguŏk 5 hô̤:

1 nguŏk 6 hô̤:

1 nguŏk 7 hô̤:

1 nguŏk 8 hô̤:

1 nguŏk 9 hô̤:

1 nguŏk 10 hô̤:

1 nguŏk 11 hô̤:

1 nguŏk 12 hô̤:

1 nguŏk 13 hô̤:

1 nguŏk 14 hô̤:

1 nguŏk 15 hô̤:

1 nguŏk 16 hô̤:

1 nguŏk 17 hô̤:

1 nguŏk 18 hô̤:

1 nguŏk 19 hô̤:

1 nguŏk 20 hô̤:

1 nguŏk 21 hô̤:

1 nguŏk 22 hô̤:

1 nguŏk 23 hô̤:

1 nguŏk 24 hô̤:

1 nguŏk 25 hô̤:

1 nguŏk 26 hô̤: Ó̤-ciŭ: Ó̤-ciŭ Nĭk; Éng-dô: guók-kéng

1 nguŏk 27 hô̤: Iù-tái-nè̤ng Duâi Dù-sák Gé-niêng Nĭk

1 nguŏk 28 hô̤:

1 nguŏk 29 hô̤:

1 nguŏk 30 hô̤:

1 nguŏk 31 hô̤: Nauru: guók-kéng