Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/3 nguŏk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2018 nièng 01 nguŏk 21 hô̤. (sáuk-sĭng)


1 nguŏk 21 hô̤


3 nguŏk[Gāi nguòng-mā]

3 nguŏk 1 hô̤

3 nguŏk 2 hô̤

3 nguŏk 3 hô̤Nĭk-buōng: Cṳ̆-niòng-giāng-cáik

3 nguŏk 4 hô̤

3 nguŏk 5 hô̤

3 nguŏk 6 hô̤

3 nguŏk 7 hô̤

3 nguŏk 8 hô̤Guók-cié Nṳ̄-gái-cáik

3 nguŏk 9 hô̤

3 nguŏk 10 hô̤Să̤-câung Ìng-mìng Kī-ngiê Nĭk

3 nguŏk 11 hô̤

3 nguŏk 12 hô̤Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng: Căi-ché̤ṳ-cáik

3 nguŏk 13 hô̤

3 nguŏk 14 hô̤

3 nguŏk 15 hô̤

3 nguŏk 16 hô̤

3 nguŏk 17 hô̤Dṳ̆ng-guók: Guók-ĭ Cáik; Ái-ī-làng: Saint Patrick Cáik

3 nguŏk 18 hô̤

3 nguŏk 19 hô̤

3 nguŏk 20 hô̤

3 nguŏk 21 hô̤Sié-gái Lìng-ngiĕk Cáik

3 nguŏk 22 hô̤Sié-gái Cūi Nĭk

3 nguŏk 23 hô̤Pakistan: guók-kéng

3 nguŏk 24 hô̤

3 nguŏk 25 hô̤Ĭng-guók: Mū-chĭng-cáik

3 nguŏk 26 hô̤Bangladesh: dŭk-lĭk gâe̤ng guók-kéng nĭk

3 nguŏk 27 hô̤

3 nguŏk 28 hô̤

3 nguŏk 29 hô̤Dài-uăng: Chĭng-nièng-cáik

3 nguŏk 30 hô̤

Uŏng Cĭng-ôi céng-guòng gì gì

3 nguŏk 31 hô̤Malta: Cê̤ṳ-iù Nĭk