Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/3 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2024 nièng 05 nguŏk 19 hô̤. (sáuk-sĭng)

3 nguŏk nĭk-lĭk

LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Áng nguŏk káng:

1 nguŏk · 2 nguŏk · 3 nguŏk · 4 nguŏk · 5 nguŏk · 6 nguŏk · 7 nguŏk · 8 nguŏk · 9 nguŏk · 10 nguŏk · 11 nguŏk · 12 nguŏk

3 nguŏk duâi-dâi

3 nguŏk 1 hô̤:

3 nguŏk 2 hô̤:

3 nguŏk 3 hô̤: Nĭk-buōng: Cṳ̆-niòng-giāng-cáik

3 nguŏk 4 hô̤:

3 nguŏk 5 hô̤:

3 nguŏk 6 hô̤:

3 nguŏk 7 hô̤:

3 nguŏk 8 hô̤: Guók-cié hô-nṳ̄-cáik

3 nguŏk 9 hô̤:

3 nguŏk 10 hô̤: Să̤-câung Ìng-mìng Kī-ngiê Nĭk

3 nguŏk 11 hô̤:

3 nguŏk 12 hô̤: Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng: Căi-ché̤ṳ-cáik

3 nguŏk 13 hô̤:

3 nguŏk 14 hô̤: Nĭk-buōng, Hàng-guók: Băh-sáik Cìng-ìng-cáik

3 nguŏk 15 hô̤:

3 nguŏk 16 hô̤:

3 nguŏk 17 hô̤: Dṳ̆ng-guók: Guók-ĭ Cáik; Ái-ī-làng: Saint Patrick Cáik

3 nguŏk 18 hô̤:

3 nguŏk 19 hô̤:

3 nguŏk 20 hô̤:

3 nguŏk 21 hô̤: Sié-gái Lìng-ngiĕk Cáik

3 nguŏk 22 hô̤: Sié-gái Cūi Nĭk

3 nguŏk 23 hô̤: Pakistan: guók-kéng

3 nguŏk 24 hô̤:

3 nguŏk 25 hô̤: Ĭng-guók: Mū-chĭng-cáik

3 nguŏk 26 hô̤: Bangladesh: dŭk-lĭk gâe̤ng guók-kéng nĭk

3 nguŏk 27 hô̤:

3 nguŏk 28 hô̤:

3 nguŏk 29 hô̤: Dài-uăng: Chĭng-nièng-cáik

3 nguŏk 30 hô̤:

Uŏng Cĭng-ôi céng-guòng gì gì

3 nguŏk 31 hô̤: Malta: Cê̤ṳ-iù Nĭk