Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/3 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2022 nièng 07 nguŏk 1 hô̤. (sáuk-sĭng)


7 nguŏk 1 hô̤


  3 nguŏk[Gāi nguòng-mā]

  3 nguŏk 1 hô̤

  3 nguŏk 2 hô̤

  3 nguŏk 3 hô̤Nĭk-buōng: Cṳ̆-niòng-giāng-cáik

   3 nguŏk 4 hô̤

   3 nguŏk 5 hô̤

    3 nguŏk 6 hô̤

    3 nguŏk 7 hô̤

     3 nguŏk 8 hô̤Guók-cié Nṳ̄-gái-cáik

      3 nguŏk 9 hô̤

       3 nguŏk 10 hô̤Să̤-câung Ìng-mìng Kī-ngiê Nĭk

        3 nguŏk 11 hô̤

        3 nguŏk 12 hô̤Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng: Căi-ché̤ṳ-cáik

         3 nguŏk 13 hô̤

         3 nguŏk 14 hô̤

         3 nguŏk 15 hô̤

          3 nguŏk 16 hô̤

          3 nguŏk 17 hô̤Dṳ̆ng-guók: Guók-ĭ Cáik; Ái-ī-làng: Saint Patrick Cáik

           3 nguŏk 18 hô̤

           3 nguŏk 19 hô̤

           3 nguŏk 20 hô̤

           3 nguŏk 21 hô̤Sié-gái Lìng-ngiĕk Cáik

            3 nguŏk 22 hô̤Sié-gái Cūi Nĭk

             3 nguŏk 23 hô̤Pakistan: guók-kéng

              3 nguŏk 24 hô̤

               3 nguŏk 25 hô̤Ĭng-guók: Mū-chĭng-cáik

                3 nguŏk 26 hô̤Bangladesh: dŭk-lĭk gâe̤ng guók-kéng nĭk

                 3 nguŏk 27 hô̤

                 3 nguŏk 28 hô̤

                 3 nguŏk 29 hô̤Dài-uăng: Chĭng-nièng-cáik

                  3 nguŏk 30 hô̤

                  Uŏng Cĭng-ôi céng-guòng gì gì

                  3 nguŏk 31 hô̤Malta: Cê̤ṳ-iù Nĭk