跳至內容

Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/12 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2024 nièng 06 nguŏk 14 hô̤. (sáuk-sĭng)

12 nguŏk nĭk-lĭk

LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Áng nguŏk káng:

1 nguŏk · 2 nguŏk · 3 nguŏk · 4 nguŏk · 5 nguŏk · 6 nguŏk · 7 nguŏk · 8 nguŏk · 9 nguŏk · 10 nguŏk · 11 nguŏk · 12 nguŏk

12 nguŏk duâi-dâi

12 nguŏk 1 hô̤: Sié-gái Ái-cṳ̄-bâng Nĭk

12 nguŏk 2 hô̤:

12 nguŏk 3 hô̤: Guók-cié Càng-gék-nè̤ng Nĭk

12 nguŏk 4 hô̤: Dṳ̆ng-guók: Huák-cié Sŏng-diòng Nĭk

12 nguŏk 5 hô̤: Guók-cié Cé-nguông Nĭk

12 nguŏk 6 hô̤:

12 nguŏk 7 hô̤:

12 nguŏk 8 hô̤:

12 nguŏk 9 hô̤: Tanzania: dŭk-lĭk-nĭk

12 nguŏk 10 hô̤:

12 nguŏk 11 hô̤:

12 nguŏk 12 hô̤:

12 nguŏk 13 hô̤: Dṳ̆ng-guók: Nàng-gĭng Duâi Dù-sák Sī-ciā Guók-gă Gŭng-gié Nĭk

12 nguŏk 14 hô̤:

12 nguŏk 15 hô̤:

12 nguŏk 16 hô̤:

12 nguŏk 17 hô̤:

12 nguŏk 18 hô̤:

12 nguŏk 19 hô̤:

12 nguŏk 20 hô̤: Ó̤-muòng huòi-gŭi gé-niêng nĭk

12 nguŏk 21 hô̤:

12 nguŏk 22 hô̤:

12 nguŏk 23 hô̤:

12 nguŏk 24 hô̤: Bìng-ăng-iâ

12 nguŏk 25 hô̤: Séng-dáng-cáik

12 nguŏk 26 hô̤: Cáik-lā̤-nĭk

12 nguŏk 27 hô̤:

12 nguŏk 28 hô̤:

12 nguŏk 29 hô̤:

12 nguŏk 30 hô̤:

12 nguŏk 31 hô̤: