Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/12 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2023 nièng 03 nguŏk 23 hô̤. (sáuk-sĭng)

12 nguŏk nĭk-lĭk

LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Áng nguŏk káng:

1 nguŏk · 2 nguŏk · 3 nguŏk · 4 nguŏk · 5 nguŏk · 6 nguŏk · 7 nguŏk · 8 nguŏk · 9 nguŏk · 10 nguŏk · 11 nguŏk · 12 nguŏk

12 nguŏk duâi-dâi

12 nguŏk 1 hô̤: Sié-gái Ái-cṳ̄-bâng Nĭk

RMB1-20-1A.jpg

12 nguŏk 2 hô̤:

Benazir Bhutto.jpg

12 nguŏk 3 hô̤: Guók-cié Càng-gék-nè̤ng Nĭk

Pioneer 10 - p147.jpg

12 nguŏk 4 hô̤: Dṳ̆ng-guók: Huák-cié Sŏng-diòng Nĭk

Mary Celeste as Amazon in 1861.jpg

12 nguŏk 5 hô̤: Guók-cié Cé-nguông Nĭk

1850 Woman and Men in California Gold Rush.jpg

12 nguŏk 6 hô̤:

Encyclopaedia Britannica 15 with 2002.jpg

12 nguŏk 7 hô̤:

The USS Arizona (BB-39) burning after the Japanese attack on Pearl Harbor - NARA 195617 - Edit.jpg

12 nguŏk 8 hô̤:

John Lennon portrait.jpg

12 nguŏk 9 hô̤: Tanzania: dŭk-lĭk-nĭk

SRI Computer Mouse.jpg

12 nguŏk 10 hô̤:

Prince-Edward-Duke-of-Windsor-King-Edward-VIII.jpg

12 nguŏk 11 hô̤:

Cao Pi Tang.jpg

12 nguŏk 12 hô̤:

Zhang Xueliang.jpg

12 nguŏk 13 hô̤: Dṳ̆ng-guók: Nàng-gĭng Duâi Dù-sák Sī-ciā Guók-gă Gŭng-gié Nĭk

SaddamSpiderHole.jpg

12 nguŏk 14 hô̤:

Yongle Dadian Encyclopedia 1403.jpg

12 nguŏk 15 hô̤:

Dr. James Naismith.jpg

12 nguŏk 16 hô̤:

Boston Tea Party w.jpg

12 nguŏk 17 hô̤:

Firstflight 2 cropped.jpg

12 nguŏk 18 hô̤:

Bataille de Verdun 1916.jpg

12 nguŏk 19 hô̤:

Henry II of England.png

12 nguŏk 20 hô̤: Ó̤-muòng huòi-gŭi gé-niêng nĭk

Renmin Ribao de Erjianzi.gif

12 nguŏk 21 hô̤:

Copyrighted and Published by A S Burbank, The Mayflower at Sea (NBY 21340).jpg

12 nguŏk 22 hô̤:

Beethoven.jpg

12 nguŏk 23 hô̤:

Vincent Willem van Gogh 106.jpg

12 nguŏk 24 hô̤: Bìng-ăng-iâ

Flag of the Ku Klux Klan.svg

12 nguŏk 25 hô̤: Séng-dáng-cáik

Dürer karl der grosse.jpg

12 nguŏk 26 hô̤: Cáik-lā̤-nĭk

2004-tsunami.jpg

12 nguŏk 27 hô̤:

Hagia Sophia Mars 2013.jpg

12 nguŏk 28 hô̤:

Bombardment of Canton 1857.jpg

12 nguŏk 29 hô̤:

南京长江大桥·东北.jpg

12 nguŏk 30 hô̤:

Haicang Bridge,Puente de Haicang (9172145021).jpg

12 nguŏk 31 hô̤:

Elizabeth1England.jpg