Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/5 nguŏk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2018 nièng 02 nguŏk 25 hô̤. (sáuk-sĭng)


2 nguŏk 25 hô̤Kuwait: guók-kéng


5 nguŏk[Gāi nguòng-mā]


5 nguŏk 1 hô̤


5 nguŏk 2 hô̤


5 nguŏk 3 hô̤


5 nguŏk 4 hô̤


5 nguŏk 5 hô̤


5 nguŏk 6 hô̤


5 nguŏk 7 hô̤


5 nguŏk 8 hô̤


5 nguŏk 9 hô̤


5 nguŏk 10 hô̤

5 nguŏk 11 hô̤

5 nguŏk 12 hô̤

5 nguŏk 13 hô̤

5 nguŏk 14 hô̤

5 nguŏk 15 hô̤

5 nguŏk 16 hô̤

5 nguŏk 17 hô̤

5 nguŏk 18 hô̤

5 nguŏk 19 hô̤

5 nguŏk 20 hô̤

5 nguŏk 21 hô̤

5 nguŏk 22 hô̤

5 nguŏk 23 hô̤

5 nguŏk 24 hô̤

5 nguŏk 25 hô̤

5 nguŏk 26 hô̤

5 nguŏk 27 hô̤

5 nguŏk 28 hô̤

5 nguŏk 29 hô̤

5 nguŏk 30 hô̤

5 nguŏk 31 hô̤