跳至內容

Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/8 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2024 nièng 06 nguŏk 24 hô̤. (sáuk-sĭng)

8 nguŏk nĭk-lĭk

LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Áng nguŏk káng:

1 nguŏk · 2 nguŏk · 3 nguŏk · 4 nguŏk · 5 nguŏk · 6 nguŏk · 7 nguŏk · 8 nguŏk · 9 nguŏk · 10 nguŏk · 11 nguŏk · 12 nguŏk

8 nguŏk duâi-dâi

8 nguŏk 1 hô̤: Dṳ̆ng-guók: Dṳ̆ng-guók Ìng-mìng Gāi-huóng-gŭnggióng-gŭng-cáik.

Joseph Priestley

8 nguŏk 2 hô̤: Báe̤k Mā-gì-dóng: guók-kéng

8 nguŏk 3 hô̤: Ī-sáik-liĕk: guók-kéng

8 nguŏk 4 hô̤:

8 nguŏk 5 hô̤: Burkina Faso: dŭk-lĭk-nĭk

8 nguŏk 6 hô̤: Guók-cié diêng-īng cáik

8 nguŏk 7 hô̤: Côte d'Ivoire: dŭk-lĭk-nĭk

8 nguŏk 8 hô̤: Dài-uăng: hô-chĭng-cáik

8 nguŏk 9 hô̤: Sĭng-gă-pŏ̤: guók-kéng

8 nguŏk 10 hô̤: Ecuador: dŭk-lĭk-nĭk

8 nguŏk 11 hô̤: Chad: dŭk-lĭk-nĭk

8 nguŏk 12 hô̤:

8 nguŏk 13 hô̤: Dṳ̆ng-hĭ Gê̤ṳng-huò-guók: guók-kéng

8 nguŏk 14 hô̤: Pakistan: dŭk-lĭk-nĭk

8 nguŏk 15 hô̤: Dâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng séng-lé gé-niêng-nĭk

8 nguŏk 16 hô̤: Liechtenstein: guók-kéng

Elvis Presley

8 nguŏk 17 hô̤:

Gāi-huóng-gŭng diē siàng

8 nguŏk 18 hô̤:

Lè̤ng-ū Huòng-dá̤

8 nguŏk 19 hô̤:

Mā-muōi Sùng-céng-guŏk


8 nguŏk 20 hô̤: Estonia: guók-kéng


8 nguŏk 21 hô̤:


8 nguŏk 22 hô̤:

8 nguŏk 23 hô̤:

Mā-gĕ̤ng Hāi-ciéng

8 nguŏk 24 hô̤: Ukraine: dŭk-lĭk-nĭk

8 nguŏk 25 hô̤: Uruguay: dŭk-lĭk-nĭk

8 nguŏk 26 hô̤:

8 nguŏk 27 hô̤: Moldova: dŭk-lĭk-nĭk

8 nguŏk 28 hô̤:

8 nguŏk 29 hô̤: Slovakia: guók-kéng

8 nguŏk 30 hô̤:

8 nguŏk 31 hô̤: Mā-lài-să̤-ā: guók-kéng