Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/8 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2023 nièng 02 nguŏk 8 hô̤. (sáuk-sĭng)

8 nguŏk nĭk-lĭk

LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Áng nguŏk káng:

1 nguŏk · 2 nguŏk · 3 nguŏk · 4 nguŏk · 5 nguŏk · 6 nguŏk · 7 nguŏk · 8 nguŏk · 9 nguŏk · 10 nguŏk · 11 nguŏk · 12 nguŏk

8 nguŏk duâi-dâi

8 nguŏk 1 hô̤: Dṳ̆ng-guók: Dṳ̆ng-guók Ìng-mìng Gāi-huóng-gŭnggióng-gŭng-cáik.

Joseph Priestley

8 nguŏk 2 hô̤: Báe̤k Mā-gì-dóng: guók-kéng

Bundesarchiv Bild 102-13774, Adolf Hitler.jpg

8 nguŏk 3 hô̤: Ī-sáik-liĕk: guók-kéng

Bundesarchiv Bild 183-R96374, Berlin, Olympiade, Jesse Owens beim Weitsprung crop.jpg

8 nguŏk 4 hô̤:

Damages after 2020 Beirut explosions 1.jpg

8 nguŏk 5 hô̤: Burkina Faso: dŭk-lĭk-nĭk

Han Guangwu Di.jpg

8 nguŏk 6 hô̤: Guók-cié diêng-īng cáik

Yongle (closeup).jpg

8 nguŏk 7 hô̤: Côte d'Ivoire: dŭk-lĭk-nĭk

Tunku abd rahman.jpg

8 nguŏk 8 hô̤: Dài-uăng: hô-chĭng-cáik

8 nguŏk 9 hô̤: Sĭng-gă-pŏ̤: guók-kéng

The Leaning Tower of Pisa SB.jpeg

8 nguŏk 10 hô̤: Ecuador: dŭk-lĭk-nĭk

Palais du Louvre at night, 18 September 2010.jpg

8 nguŏk 11 hô̤: Chad: dŭk-lĭk-nĭk

Leónidas en las Termópilas, por Jacques-Louis David.jpg

8 nguŏk 12 hô̤:

Quagga photo.jpg

8 nguŏk 13 hô̤: Dṳ̆ng-hĭ Gê̤ṳng-huò-guók: guók-kéng

Berlinermauer.jpg

8 nguŏk 14 hô̤: Pakistan: dŭk-lĭk-nĭk

Foreign armies in Beijing during Boxer Rebellion.jpg

8 nguŏk 15 hô̤: Dâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng séng-lé gé-niêng-nĭk

SS Kentuckian, Panama Canal.jpg

8 nguŏk 16 hô̤: Liechtenstein: guók-kéng

Elvis Presley

8 nguŏk 17 hô̤:

Gāi-huóng-gŭng diē siàng

8 nguŏk 18 hô̤:

Lè̤ng-ū Huòng-dá̤

8 nguŏk 19 hô̤:

Mā-muōi Sùng-céng-guŏk


8 nguŏk 20 hô̤: Estonia: guók-kéng

Praga 11.jpg


8 nguŏk 21 hô̤:

Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg


8 nguŏk 22 hô̤:

Original Geneva Conventions.jpg

8 nguŏk 23 hô̤:

Mā-gĕ̤ng Hāi-ciéng

8 nguŏk 24 hô̤: Ukraine: dŭk-lĭk-nĭk

Global LORRI mosaic of Pluto in true colour.jpg

8 nguŏk 25 hô̤: Uruguay: dŭk-lĭk-nĭk

Polish-soviet war 1920 Aftermath of Battle of Warsaw.jpg

8 nguŏk 26 hô̤:

После боя. БТР, подбитый боевиками.jpg

8 nguŏk 27 hô̤: Moldova: dŭk-lĭk-nĭk

AngloZanzibarWar.jpg

8 nguŏk 28 hô̤:

Martin Luther King - March on Washington.jpg

8 nguŏk 29 hô̤: Slovakia: guók-kéng

Electromagnetic induction - solenoid to loop - animation.gif

8 nguŏk 30 hô̤:

STS-41D on Launch Pad (19059938111).jpg

8 nguŏk 31 hô̤: Mā-lài-să̤-ā: guók-kéng

The Scream.jpg