Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/8 nguŏk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2018 nièng 02 nguŏk 25 hô̤. (sáuk-sĭng)


2 nguŏk 25 hô̤Kuwait: guók-kéng


8 nguŏk[Gāi nguòng-mā]

8 nguŏk 1 hô̤Dṳ̆ng-guók: Dṳ̆ng-guók Ìng-mìng Gāi-huóng-gŭnggióng-gŭng-cáik.

8 nguŏk 2 hô̤Macedonia Gê̤ṳng-huò-guók: guók-kéng

8 nguŏk 3 hô̤Ī-sáik-liĕk: guók-kéng

8 nguŏk 4 hô̤

8 nguŏk 5 hô̤Burkina Faso: dŭk-lĭk-nĭk

8 nguŏk 6 hô̤Guók-cié diêng-īng cáik

8 nguŏk 7 hô̤Côte d'Ivoire: dŭk-lĭk-nĭk

8 nguŏk 8 hô̤Dài-uăng: hô-chĭng-cáik

8 nguŏk 9 hô̤Sĭng-gă-pŏ̤: guók-kéng

8 nguŏk 10 hô̤Ecuador: dŭk-lĭk-nĭk

8 nguŏk 11 hô̤Chad: dŭk-lĭk-nĭk

8 nguŏk 12 hô̤

8 nguŏk 13 hô̤Dṳ̆ng-hĭ Gê̤ṳng-huò-guók: guók-kéng

8 nguŏk 14 hô̤Pakistan: dŭk-lĭk-nĭk

8 nguŏk 15 hô̤Dâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng séng-lé gé-niêng-nĭk

8 nguŏk 16 hô̤Liechtenstein: guók-kéng

Puō-ngì

8 nguŏk 17 hô̤

Gāi-huóng-gŭng diē siàng

8 nguŏk 18 hô̤

Lè̤ng-ū Huòng-dá̤

8 nguŏk 19 hô̤

Mā-muōi Sùng-céng-guŏk


8 nguŏk 20 hô̤Estonia: guók-kéng


8 nguŏk 21 hô̤


8 nguŏk 22 hô̤

8 nguŏk 23 hô̤

Mā-gĕ̤ng Hāi-ciéng

8 nguŏk 24 hô̤Ukraine: dŭk-lĭk-nĭk

8 nguŏk 25 hô̤Uruguay: dŭk-lĭk-nĭk

8 nguŏk 26 hô̤

8 nguŏk 27 hô̤Moldova: dŭk-lĭk-nĭk

8 nguŏk 28 hô̤

8 nguŏk 29 hô̤Slovakia: guók-kéng

8 nguŏk 30 hô̤

8 nguŏk 31 hô̤Mā-lài-să̤-ā: guók-kéng