Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/7 nguŏk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2018 nièng 02 nguŏk 23 hô̤. (sáuk-sĭng)


2 nguŏk 23 hô̤Ùng-lài: guók-kéng


7 nguŏk[Gāi nguòng-mā]

7 nguŏk 1 hô̤

7 nguŏk 2 hô̤

7 nguŏk 3 hô̤

7 nguŏk 4 hô̤

7 nguŏk 5 hô̤

7 nguŏk 6 hô̤

7 nguŏk 7 hô̤

7 nguŏk 8 hô̤

7 nguŏk 9 hô̤

7 nguŏk 10 hô̤

7 nguŏk 11 hô̤

7 nguŏk 12 hô̤

7 nguŏk 13 hô̤

7 nguŏk 14 hô̤

7 nguŏk 15 hô̤

7 nguŏk 16 hô̤

7 nguŏk 17 hô̤

7 nguŏk 18 hô̤

7 nguŏk 19 hô̤

7 nguŏk 20 hô̤

7 nguŏk 21 hô̤

7 nguŏk 22 hô̤

7 nguŏk 23 hô̤

7 nguŏk 24 hô̤

7 nguŏk 25 hô̤

7 nguŏk 26 hô̤

7 nguŏk 27 hô̤

7 nguŏk 28 hô̤

7 nguŏk 29 hô̤

7 nguŏk 30 hô̤

7 nguŏk 31 hô̤