Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/7 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2023 nièng 01 nguŏk 27 hô̤. (sáuk-sĭng)

7 nguŏk nĭk-lĭk

LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Áng nguŏk káng:

1 nguŏk · 2 nguŏk · 3 nguŏk · 4 nguŏk · 5 nguŏk · 6 nguŏk · 7 nguŏk · 8 nguŏk · 9 nguŏk · 10 nguŏk · 11 nguŏk · 12 nguŏk

7 nguŏk duâi-dâi

7 nguŏk 1 hô̤:

Flag of China (1889–1912).svg

7 nguŏk 2 hô̤:

Burned Kinkaku.jpg

7 nguŏk 3 hô̤:

King Hugh Capet.jpg

7 nguŏk 4 hô̤: Mī-guók: dŭk-lĭk-nĭk

Declaration of Independence (1819), by John Trumbull.jpg

7 nguŏk 5 hô̤:

Dollyscotland (crop).jpg

7 nguŏk 6 hô̤:

USCurrency Federal Reserve.jpg

7 nguŏk 7 hô̤:

RIAN archive 793152 U.S. girl Samantha Smith in Artek.jpg

7 nguŏk 8 hô̤:

Gasshukoku suishi teitoku kōjōgaki (Oral statement by the American Navy admiral).png

7 nguŏk 9 hô̤:

Catherine II by J.B.Lampi (1780s, Kunsthistorisches Museum).jpg

7 nguŏk 10 hô̤:

Carl Friedrich Gauss 1840 by Jensen.jpg

7 nguŏk 11 hô̤:

Hamilton-burr-duel.jpg

7 nguŏk 12 hô̤:

Bundesarchiv Bild 101I-219-0596-12, Russland, Panzer IV und Schützenpanzer in Fahrt.jpg

7 nguŏk 13 hô̤:

Death of Marat by David.jpg

7 nguŏk 14 hô̤:

Anonymous - Prise de la Bastille.jpg

7 nguŏk 15 hô̤:

Rosetta Stone.JPG

7 nguŏk 16 hô̤:

WashMonument WhiteHouse.jpg

7 nguŏk 17 hô̤:

Battle of Castillon.jpg

7 nguŏk 18 hô̤:

Plymouth Montserrat Heli.jpg

7 nguŏk 19 hô̤:

Battle of Mars-La-Tour, August 16,1870 by Emil Hünten.jpg

7 nguŏk 20 hô̤:

Aldrin Apollo 11 original.jpg

7 nguŏk 21 hô̤:

Potter queue.jpg

7 nguŏk 22 hô̤:

Emperor Gia Long.jpg

7 nguŏk 23 hô̤:

The First National Congress of CPC.jpg

7 nguŏk 24 hô̤:

80 - Machu Picchu - Juin 2009 - edit.jpg

7 nguŏk 25 hô̤:

JamesIEngland.jpg

7 nguŏk 26 hô̤:

Bundesarchiv Bild 183-R67561, Potsdamer Konferenz, Konferenztisch.jpg

7 nguŏk 27 hô̤:

Franciscus de Xabier.jpg

7 nguŏk 28 hô̤:

Tangshan earthquake.jpg

7 nguŏk 29 hô̤:

NASA seal.svg

7 nguŏk 30 hô̤:

КПСС.svg

7 nguŏk 31 hô̤:

080103 hakkai fuji.jpg