Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/2 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2021 nièng 10 nguŏk 27 hô̤. (sáuk-sĭng)


10 nguŏk 27 hô̤

Ô-siâ sê̤ṳ-giông


2 nguŏk[Gāi nguòng-mā]

2 nguŏk 1 hô̤

  2 nguŏk 2 hô̤Sié-gái Sék-dê Nĭk

   2 nguŏk 3 hô̤

    2 nguŏk 4 hô̤Sri Lanka: dŭk-lĭk-nĭk

     2 nguŏk 5 hô̤San Marino: Gái-huóng-nĭk

      2 nguŏk 6 hô̤

      2 nguŏk 7 hô̤Grenada: dŭk-lĭk-nĭk

       2 nguŏk 8 hô̤

       2 nguŏk 9 hô̤

        2 nguŏk 10 hô̤Guók-cié Ké-chiông-cáik

         2 nguŏk 11 hô̤

         2 nguŏk 12 hô̤Chile: dŭk-lĭk-nĭk


          2 nguŏk 13 hô̤


          2 nguŏk 14 hô̤Cìng-ìng-cáik


           2 nguŏk 15 hô̤Serbia: dŭk-lĭk-nĭk


            2 nguŏk 16 hô̤Lithuania: dŭk-lĭk-nĭk


             2 nguŏk 17 hô̤


             2 nguŏk 18 hô̤Gambia: dŭk-lĭk-nĭk


              2 nguŏk 19 hô̤


               2 nguŏk 20 hô̤Lièng-hăk-guók: sié-gái siâ-huôi gŭng-céng nĭk


                2 nguŏk 21 hô̤Iran: guók-kéng


                 2 nguŏk 22 hô̤


                  2 nguŏk 23 hô̤Ùng-lài: guók-kéng


                   2 nguŏk 24 hô̤


                   2 nguŏk 25 hô̤Kuwait: guók-kéng


                    2 nguŏk 26 hô̤


                     2 nguŏk 27 hô̤Dominica Gê̤ṳng-huò-guók: dŭk-lĭk-nĭk


                      2 nguŏk 28 hô̤Dài-uăng: Huò-bìng Gé-niêng Nĭk


                      2 nguŏk 29 hô̤