Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/2 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2024 nièng 05 nguŏk 28 hô̤. (sáuk-sĭng)

2 nguŏk nĭk-lĭk

LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

Áng nguŏk káng:

1 nguŏk · 2 nguŏk · 3 nguŏk · 4 nguŏk · 5 nguŏk · 6 nguŏk · 7 nguŏk · 8 nguŏk · 9 nguŏk · 10 nguŏk · 11 nguŏk · 12 nguŏk

2 nguŏk duâi-dâi

2 nguŏk 1 hô̤:

2 nguŏk 2 hô̤: Sié-gái Sék-dê Nĭk

2 nguŏk 3 hô̤:

2 nguŏk 4 hô̤: Sri Lanka: dŭk-lĭk-nĭk

2 nguŏk 5 hô̤: San Marino: Gái-huóng-nĭk

2 nguŏk 6 hô̤:

2 nguŏk 7 hô̤: Grenada: dŭk-lĭk-nĭk

2 nguŏk 8 hô̤:

2 nguŏk 9 hô̤:

2 nguŏk 10 hô̤: Guók-cié Ké-chiông-cáik

2 nguŏk 11 hô̤:

2 nguŏk 12 hô̤: Chile: dŭk-lĭk-nĭk


2 nguŏk 13 hô̤:


2 nguŏk 14 hô̤: Cìng-ìng-cáik


2 nguŏk 15 hô̤: Serbia: dŭk-lĭk-nĭk


2 nguŏk 16 hô̤: Lithuania: dŭk-lĭk-nĭk


2 nguŏk 17 hô̤:


2 nguŏk 18 hô̤: Gambia: dŭk-lĭk-nĭk


2 nguŏk 19 hô̤:


2 nguŏk 20 hô̤: Lièng-hăk-guók: sié-gái siâ-huôi gŭng-céng nĭk


2 nguŏk 21 hô̤: Iran: guók-kéng


2 nguŏk 22 hô̤:


2 nguŏk 23 hô̤: Ùng-lài: guók-kéng


2 nguŏk 24 hô̤:


2 nguŏk 25 hô̤: Kuwait: guók-kéng


2 nguŏk 26 hô̤:


2 nguŏk 27 hô̤: Dominica Gê̤ṳng-huò-guók: dŭk-lĭk-nĭk


2 nguŏk 28 hô̤: Dài-uăng: Huò-bìng Gé-niêng Nĭk


2 nguŏk 29 hô̤: