Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/2 nguŏk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2018 nièng 02 nguŏk 22 hô̤. (sáuk-sĭng)


2 nguŏk 22 hô̤


2 nguŏk[Gāi nguòng-mā]

2 nguŏk 1 hô̤

2 nguŏk 2 hô̤Sié-gái Sék-dê Nĭk

2 nguŏk 3 hô̤

2 nguŏk 4 hô̤Sri Lanka: dŭk-lĭk-nĭk

2 nguŏk 5 hô̤San Marino: Gái-huóng-nĭk

2 nguŏk 6 hô̤

2 nguŏk 7 hô̤Grenada: dŭk-lĭk-nĭk

2 nguŏk 8 hô̤

2 nguŏk 9 hô̤

2 nguŏk 10 hô̤Guók-cié Ké-chiông-cáik

2 nguŏk 11 hô̤

2 nguŏk 12 hô̤Chile: dŭk-lĭk-nĭk


2 nguŏk 13 hô̤


2 nguŏk 14 hô̤Cìng-ìng-cáik


2 nguŏk 15 hô̤Serbia: dŭk-lĭk-nĭk


2 nguŏk 16 hô̤Lithuania: dŭk-lĭk-nĭk


2 nguŏk 17 hô̤


2 nguŏk 18 hô̤Gambia: dŭk-lĭk-nĭk


2 nguŏk 19 hô̤


2 nguŏk 20 hô̤Lièng-hăk-guók: sié-gái siâ-huôi gŭng-céng nĭk


2 nguŏk 21 hô̤Iran: guók-kéng


2 nguŏk 22 hô̤


2 nguŏk 23 hô̤Ùng-lài: guók-kéng


2 nguŏk 24 hô̤


2 nguŏk 25 hô̤Kuwait: guók-kéng


2 nguŏk 26 hô̤


2 nguŏk 27 hô̤Dominica Gê̤ṳng-huò-guók: dŭk-lĭk-nĭk


2 nguŏk 28 hô̤Dài-uăng: Huò-bìng Gé-niêng Nĭk


2 nguŏk 29 hô̤