Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/2 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2023 nièng 06 nguŏk 2 hô̤. (sáuk-sĭng)

2 nguŏk nĭk-lĭk

LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Áng nguŏk káng:

1 nguŏk · 2 nguŏk · 3 nguŏk · 4 nguŏk · 5 nguŏk · 6 nguŏk · 7 nguŏk · 8 nguŏk · 9 nguŏk · 10 nguŏk · 11 nguŏk · 12 nguŏk

2 nguŏk duâi-dâi

2 nguŏk 1 hô̤:

VOA logo.svg

2 nguŏk 2 hô̤: Sié-gái Sék-dê Nĭk

CastelloPlanOriginal.jpg

2 nguŏk 3 hô̤:

Gentile Bellini 003.jpg

2 nguŏk 4 hô̤: Sri Lanka: dŭk-lĭk-nĭk

Chushingura.47ronin.attackingthehouseofkira.print.kunisada.i.01.obverse.refshot.jpg

2 nguŏk 5 hô̤: San Marino: Gái-huóng-nĭk

5174-3. St. Petersburg. Greater Hermitage.jpg

2 nguŏk 6 hô̤:

George Francis Joseph - Sir Thomas Stamford Bingley Raffles.jpg

2 nguŏk 7 hô̤: Grenada: dŭk-lĭk-nĭk

Leo I Louvre Ma1012 n2.jpg

2 nguŏk 8 hô̤:

Battle of Port Arthur crop2.jpg

2 nguŏk 9 hô̤:

President-Jefferson-Davis.jpg

2 nguŏk 10 hô̤: Guók-cié Ké-chiông-cáik

Bagdad1258.jpg

2 nguŏk 11 hô̤:

Portrait of Ruhollah Khomeini By Mohammad Sayyad.jpg

2 nguŏk 12 hô̤: Chile: dŭk-lĭk-nĭk

Xuantong.jpg


2 nguŏk 13 hô̤:

Galileo.arp.300pix.jpg


2 nguŏk 14 hô̤: Cìng-ìng-cáik

Emperor Akbar the Great.jpg


2 nguŏk 15 hô̤: Serbia: dŭk-lĭk-nĭk

ENIAC Penn1.jpg


2 nguŏk 16 hô̤: Lithuania: dŭk-lĭk-nĭk

Fidel Castro - MATS Terminal Washington 1959.jpg


2 nguŏk 17 hô̤:

Nurhaci.jpg


2 nguŏk 18 hô̤: Gambia: dŭk-lĭk-nĭk

Vittorio Emanuele II ritratto.jpg


2 nguŏk 19 hô̤:

Pedro Lascurain (cropped).jpg


2 nguŏk 20 hô̤: Lièng-hăk-guók: sié-gái siâ-huôi gŭng-céng nĭk

Metropolitan Museum of Art (The Met) - Central Park, NYC.jpg


2 nguŏk 21 hô̤: Iran: guók-kéng

President Richard Nixon and Premier Chou En-Lai Shake Hands at the Nixons' Arrival in Peking, China.jpg


2 nguŏk 22 hô̤:

Robert II Stewart.jpg


2 nguŏk 23 hô̤: Ùng-lài: guók-kéng

Gutenberg Bible.jpg


2 nguŏk 24 hô̤:

1841 portrait painting of Louis Philippe I (King of the French) by Winterhalter.jpg


2 nguŏk 25 hô̤: Kuwait: guók-kéng

Ferdinand Marcos.jpg


2 nguŏk 26 hô̤:

Rebel troops in February 26 Incident.JPG


2 nguŏk 27 hô̤: Dominica Gê̤ṳng-huò-guók: dŭk-lĭk-nĭk

Bust of Theodosius I.jpg


2 nguŏk 28 hô̤: Dài-uăng: Huò-bìng Gé-niêng Nĭk

228 Incident h.jpg


2 nguŏk 29 hô̤:

Poster - Gone With the Wind 01.jpg