Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/9 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2022 nièng 05 nguŏk 19 hô̤. (sáuk-sĭng)


5 nguŏk 19 hô̤


  9 nguŏk[Gāi nguòng-mā]


  9 nguŏk 1 hô̤Dài-uăng: Gé-ciā-cáik

  Muammar Gaddafi


  9 nguŏk 2 hô̤Uŏk-nàng: dŭk-lĭk-nĭk

  Nĭk-buōng tàu-hòng


  9 nguŏk 3 hô̤Dṳ̆ng-guók: Káung-nĭk Ciéng-cĕng séng-lé gī-niêng-nĭk; Dài-uăng: gŭng-ìng-cáik

  Viking 2


  9 nguŏk 4 hô̤

  Dòng Tái-cŭng


  9 nguŏk 5 hô̤

  Ă-piéng Ciéng-cĕng


  9 nguŏk 6 hô̤

  Dṳ̆ng-huà Sŭ-mì-ăi Gê̤ṳng-huò-guók gì guók-gì


  9 nguŏk 7 hô̤

  Titus páh giâ Ià-lô-sák-lêng


  9 nguŏk 8 hô̤:guók-cié só̤-màng nĭk

  Cê̤ṳ Nĭk-buōng Mèng-gŭng Cūng-sṳ̆-lêng-buô


  9 nguŏk 9 hô̤Dièu-siēng: Guók-kéng


  9 nguŏk 10 hô̤Dṳ̆ng-guók: Gáu-sṳ̆-cáik

  Anna Lindh


  9 nguŏk 11 hô̤

  911 sê̤ṳ-giông


  9 nguŏk 12 hô̤

  Huák-guók Lascaux săng-dâe̤ng gì biáh-uăh


  9 nguŏk 13 hô̤

  Hadrian Diòng̤-siàng


  9 nguŏk 14 hô̤


  9 nguŏk 15 hô̤

  Uâng-cê-gì


  9 nguŏk 16 hô̤

  Tŭng-ê̤ṳng ké-chiă gŭng-sĭ


  9 nguŏk 17 hô̤

  Iòng Gói-hĭ


  9 nguŏk 18 hô̤

  Nĭk-buōng-bĭng diē Sīng-iòng-siàng


  9 nguŏk 19 hô̤

  Gŏng Dék-mìng


  9 nguŏk 20 hô̤

  Fernando de Magallanes


  9 nguŏk 21 hô̤

  The Hobbit


  9 nguŏk 22 hô̤

  guók-gă dê-lī căk-cé


  9 nguŏk 23 hô̤

  Hāi-uòng-sĭng


  9 nguŏk 24 hô̤

  James Brooke


  9 nguŏk 25 hô̤

  Sìng-ciŭ 7 hô̤


  9 nguŏk 26 hô̤

  Parthenon sìng-miêu


  9 nguŏk 27 hô̤

  GNU gié-hĕk gì biĕu-cé


  9 nguŏk 28 hô̤Dài-uăng: Gáu-sṳ̆-cáik

  Bŏk Hĭ-lài


  9 nguŏk 29 hô̤

  Gŭng-chĭng-uòng Ĭk-sĭng


  9 nguŏk 30 hô̤

  Ìng-mìng ĭng-hṳ̀ng gī-niêng-bĭ