Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/9 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2024 nièng 05 nguŏk 24 hô̤. (sáuk-sĭng)

9 nguŏk nĭk-lĭk

LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Áng nguŏk káng:

1 nguŏk · 2 nguŏk · 3 nguŏk · 4 nguŏk · 5 nguŏk · 6 nguŏk · 7 nguŏk · 8 nguŏk · 9 nguŏk · 10 nguŏk · 11 nguŏk · 12 nguŏk

9 nguŏk duâi-dâi


9 nguŏk 1 hô̤: Dài-uăng: Gé-ciā-cáik

Muammar Gaddafi


9 nguŏk 2 hô̤: Uŏk-nàng: dŭk-lĭk-nĭk

Nĭk-buōng tàu-hòng


9 nguŏk 3 hô̤: Dṳ̆ng-guók: Káung-nĭk Ciéng-cĕng séng-lé gī-niêng-nĭk; Dài-uăng: gŭng-ìng-cáik

Viking 2


9 nguŏk 4 hô̤:

Dòng Tái-cŭng


9 nguŏk 5 hô̤:

Ă-piéng Ciéng-cĕng


9 nguŏk 6 hô̤:

Dṳ̆ng-huà Sŭ-mì-ăi Gê̤ṳng-huò-guók gì guók-gì


9 nguŏk 7 hô̤:

Titus páh giâ Ià-lô-sák-lêng


9 nguŏk 8 hô̤: guók-cié sáu-màng nĭk

Cê̤ṳ Nĭk-buōng Mèng-gŭng Cūng-sṳ̆-lêng-buô


9 nguŏk 9 hô̤: Dièu-siēng: Guók-kéng


9 nguŏk 10 hô̤: Dṳ̆ng-guók: Gáu-sṳ̆-cáik

Anna Lindh


9 nguŏk 11 hô̤:

911 sê̤ṳ-giông


9 nguŏk 12 hô̤:

Huák-guók Lascaux săng-dâe̤ng gì biáh-uăh


9 nguŏk 13 hô̤:

Hadrian Diòng̤-siàng


9 nguŏk 14 hô̤:

Luna-2


9 nguŏk 15 hô̤:

Uâng-cê-gì


9 nguŏk 16 hô̤:

Tŭng-ê̤ṳng ké-chiă gŭng-sĭ


9 nguŏk 17 hô̤:

Iòng Gói-hĭ


9 nguŏk 18 hô̤:

Nĭk-buōng-bĭng diē Sīng-iòng-siàng


9 nguŏk 19 hô̤:

Gŏng Dék-mìng


9 nguŏk 20 hô̤:

Fernando de Magallanes


9 nguŏk 21 hô̤:

The Hobbit


9 nguŏk 22 hô̤:

guók-gă dê-lī căk-cé


9 nguŏk 23 hô̤:

Hāi-uòng-sĭng


9 nguŏk 24 hô̤:

James Brooke


9 nguŏk 25 hô̤:

Sìng-ciŭ 7 hô̤


9 nguŏk 26 hô̤:

Parthenon sìng-miêu


9 nguŏk 27 hô̤:

GNU gié-hĕk gì biĕu-cé


9 nguŏk 28 hô̤: Dài-uăng: Gáu-sṳ̆-cáik

Bŏk Hĭ-lài


9 nguŏk 29 hô̤:

Gŭng-chĭng-uòng Ĭk-hṳ̆ng


9 nguŏk 30 hô̤:

Ìng-mìng ĭng-hṳ̀ng gī-niêng-bĭ