Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/9 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2021 nièng 09 nguŏk 19 hô̤. (sáuk-sĭng)


9 nguŏk 19 hô̤

Gŏng Dék-mìng


9 nguŏk[Gāi nguòng-mā]


9 nguŏk 1 hô̤Dài-uăng: Gé-ciā-cáik

Muammar Gaddafi


9 nguŏk 2 hô̤Uŏk-nàng: dŭk-lĭk-nĭk

Nĭk-buōng tàu-hòng


9 nguŏk 3 hô̤Dṳ̆ng-guók: Káung-nĭk Ciéng-cĕng séng-lé gī-niêng-nĭk; Dài-uăng: gŭng-ìng-cáik

Viking 2


9 nguŏk 4 hô̤

Dòng Tái-cŭng


9 nguŏk 5 hô̤

Ă-piéng Ciéng-cĕng


9 nguŏk 6 hô̤

Dṳ̆ng-huà Sŭ-mì-ăi Gê̤ṳng-huò-guók gì guók-gì


9 nguŏk 7 hô̤

Titus páh giâ Ià-lô-sák-lêng


9 nguŏk 8 hô̤:guók-cié só̤-màng nĭk

Cê̤ṳ Nĭk-buōng Mèng-gŭng Cūng-sṳ̆-lêng-buô


9 nguŏk 9 hô̤Dièu-siēng: Guók-kéng


9 nguŏk 10 hô̤Dṳ̆ng-guók: Gáu-sṳ̆-cáik

Anna Lindh


9 nguŏk 11 hô̤

911 sê̤ṳ-giông


9 nguŏk 12 hô̤

Huák-guók Lascaux săng-dâe̤ng gì biáh-uăh


9 nguŏk 13 hô̤

Hadrian Diòng̤-siàng


9 nguŏk 14 hô̤


9 nguŏk 15 hô̤

Uâng-cê-gì


9 nguŏk 16 hô̤

Tŭng-ê̤ṳng ké-chiă gŭng-sĭ


9 nguŏk 17 hô̤

Iòng Gói-hĭ


9 nguŏk 18 hô̤

Nĭk-buōng-bĭng diē Sīng-iòng-siàng


9 nguŏk 19 hô̤

Gŏng Dék-mìng


9 nguŏk 20 hô̤

Fernando de Magallanes


9 nguŏk 21 hô̤

The Hobbit


9 nguŏk 22 hô̤

guók-gă dê-lī căk-cé


9 nguŏk 23 hô̤

Hāi-uòng-sĭng


9 nguŏk 24 hô̤

James Brooke


9 nguŏk 25 hô̤

Sìng-ciŭ 7 hô̤


9 nguŏk 26 hô̤

Parthenon sìng-miêu


9 nguŏk 27 hô̤

GNU gié-hĕk gì biĕu-cé


9 nguŏk 28 hô̤Dài-uăng: Gáu-sṳ̆-cáik

Bŏk Hĭ-lài


9 nguŏk 29 hô̤

Gŭng-chĭng-uòng Ĭk-sĭng


9 nguŏk 30 hô̤

Ìng-mìng ĭng-hṳ̀ng gī-niêng-bĭ