Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/4 nguŏk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2017 nièng 12 nguŏk 16 hô̤. (sáuk-sĭng)


12 nguŏk 16 hô̤


4 nguŏk[Gāi nguòng-mā]


4 nguŏk 1 hô̤

4 nguŏk 2 hô̤

4 nguŏk 3 hô̤

4 nguŏk 4 hô̤

4 nguŏk 5 hô̤

4 nguŏk 6 hô̤

4 nguŏk 7 hô̤

4 nguŏk 8 hô̤

4 nguŏk 9 hô̤

4 nguŏk 10 hô̤

4 nguŏk 11 hô̤

4 nguŏk 12 hô̤

4 nguŏk 13 hô̤


4 nguŏk 14 hô̤


4 nguŏk 15 hô̤


4 nguŏk 16 hô̤


4 nguŏk 17 hô̤


4 nguŏk 18 hô̤


4 nguŏk 19 hô̤


4 nguŏk 20 hô̤


4 nguŏk 21 hô̤


4 nguŏk 22 hô̤


4 nguŏk 23 hô̤


4 nguŏk 24 hô̤


4 nguŏk 25 hô̤


4 nguŏk 26 hô̤


4 nguŏk 27 hô̤


4 nguŏk 28 hô̤


4 nguŏk 29 hô̤


4 nguŏk 30 hô̤