Gáu-huòng Benedictus 16-sié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gáu-huòng

Benedictus 16-sié
Gáu-huòng

Gáu-huòng Benedictus 16-sié
gáu-kṳ̆ Lò̤-mā
ciō-gáu-kṳ̆ Séng-cô̤
gáu-huòng cêu-êng 2005 nièng 4 nguŏk 19 hô̤
gáu-huòng liê-êng 2013 nièng 2 nguŏk 28 hô̤
Sèng siŏh êng Ioannes Paulus 2-sié
Âu siŏh êng Franciscus
séng-cék
êng-mêng sṳ̆-dŏk 1951 nièng 6 nguŏk 29 hô̤
Michael von Faulhaber êng-mêng sṳ̆-dŏk
êng-mêng ciō-gáu 1977 nièng 5 nguŏk 28 hô̤
Josef Stangl êng-mêng ciō-gáu
êng-mêng kṳ̆-gĭ 1977 nièng 6 nguŏk 27 hô̤
Paulus 6-sié êng-mêng kṳ̆-gĭ
Gáuk-ìng séng-sék
Buōng-miàng Joseph Aloisius Ratzinger
Chók-sié (1927-04-16)1927 nièng 4 nguŏk 16 hô̤
 Dáik-guók Bavaria Marktl
Guó-sié 2022 nièng 12 nguŏk 31 hô̤(2022-12-31) (95 huói)
 Vaticano
Guók-cĭk  Dáik-guók
Gáu-puái/gáu-huôi Tiĕng-ciō-gáu
Gáik-ngiòng Cooperatores veritatis
("Cĭng-lī gì hăk-cáuk-ciā")
Chiĕng-miàng Gáu-huòng Benedictus 16-sié gì chiĕng-miàng
Hŭi-chiŏng Gáu-huòng Benedictus 16-sié gì hŭi-chiŏng

Gáu-huòng Benedictus 16-sié (1927 nièng 4 nguŏk 16 hô̤ – 2022 nièng 12 nguŏk 31 hô̤), buōng-miàng hô̤ lā̤ Joseph Alois Ratzinger, sê Lò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 265 êng gáu-huòng. 2005 nièng gáu 2013 nièng câi-êng.

Gáu-huòng Benedictus 16-sié
Lò̤-mā Tiĕng-ciō-gáu chĭng-hô̤
sèng siŏh êng:
Ioannes Paulus 2-sié
Gáu-huòng
2005 nièng–2013 nièng
â siŏh êng:
Franciscus