Gáu-huòng Benedictus 16-sié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Gáu-huòng Benedictus 16-sié

Gáu-huòng Benedictus 16-sié (ĭng-ĭk: Buōng-dók 本篤, 1927 nièng 4 nguŏk 16 hô̤ –  ), buōng-miàng hô̤ lā̤ Joseph Alois Ratzinger, sê Lò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 265 êng gáu-huòng. 2005 nièng gáu 2013 nièng câi-êng.