Gáu-huòng Ioannes Paulus 2-sié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gáu-huòng

Ioannes Paulus 2-sié
Gáu-huòng

Gáu-huòng Ioannes Paulus 2-sié
gáu-kṳ̆ Lò̤-mā
ciō-gáu-kṳ̆ Séng-cô̤
gáu-huòng cêu-êng 1978 nièng 10 nguŏk 16 hô̤
gáu-huòng liê-êng 2005 nièng 4 nguŏk 2 hô̤
Sèng siŏh êng Ioannes Paulus 1-sié
Âu siŏh êng Benedictus 16-sié
séng-cék
êng-mêng sṳ̆-dŏk 1946 nièng 11 nguŏk 1 hô̤
Adam Stefan Sapieha êng-mêng sṳ̆-dŏk
êng-mêng ciō-gáu 1958 nièng 9 nguŏk 28 hô̤
Eugeniusz Baziak êng-mêng ciō-gáu
êng-mêng kṳ̆-gĭ 1967 nièng 6 nguŏk 26 hô̤
Paulus 6-sié êng-mêng kṳ̆-gĭ
Gáuk-ìng séng-sék
Buōng-miàng Karol Józef Wojtyła
Chók-sié (1927-04-16)1927 nièng 4 nguŏk 16 hô̤
 Pŏ̤-làng Wadowice
Guó-sié 2005 nièng 4 nguŏk 2 hô̤(2005-04-02) (84 huói)
 Vaticano
Guók-cĭk  Pŏ̤-làng
Gáu-puái/gáu-huôi Tiĕng-ciō-gáu
Gáik-ngiòng Totus tuus
("Ciòng-buô sṳ̆k nṳ̄")
Chiĕng-miàng Gáu-huòng Ioannes Paulus 2-sié gì chiĕng-miàng
Hŭi-chiŏng Gáu-huòng Ioannes Paulus 2-sié gì hŭi-chiŏng
Séng-ìng
Gī-niêng-nĭk 10 nguŏk 22 hô̤
Cŏng-ciā Tiĕng-ciō-gáu
Sŏng-hók 2011 nièng 5 nguŏk 1 hô̤
 Vaticano Santo Petrus Guōng-diòng (iù Benedictus 16-sié)
Hŭng-séng 2014 nièng 4 nguŏk 27 hô̤
 Vaticano Santo Petrus Guōng-diòng
(iù Franciscus)

Gáu-huòng Ioannes Paulus 2-sié (1920 nièng 5 nguŏk 28 hô̤ – 2005 nièng 4 nguŏk 2 hô̤), buōng-miàng hô̤ lā̤ Karol Józef Wojtyła, sê Lò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 264 êng gáu-huòng. 1978 nièng gáu 2005 nièng câi-êng.

Gáu-huòng Ioannes Paulus 2-sié
Lò̤-mā Tiĕng-ciō-gáu chĭng-hô̤
sèng siŏh êng:
Ioannes Paulus 1-sié
Gáu-huòng
1978 nièng–2005 nièng
â siŏh êng:
Benedictus 16-sié