跳至內容

Ê̤ṳng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ê̤ṳng-buô (用部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 101 ôi.

Ê̤ṳng-buô kĕk Háng-cê "用" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ê̤ṳng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 用甩
1
2 甫甬
4 甮甭
7 𤰉甯

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]