Hiĕk-buô (頁)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hiĕk-buô (頁部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 181 ôi.

Hiĕk-buô kĕk Háng-cê "頁" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hiĕk-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 頁页
2 頂頃頄
3 䪲䪱順須項頇
4 頋䪳䪴䪵頊頋頌頍頎頏頊頑顧頓預頒頓頏頉
5 䪶䪷䪸䪹䪺䪻䪼䪽䪾頚頔頕頖頗領𩑰頙
6 頩䪿䫀䫁䫂頛頜頝頞頟頪頫頰頲頜潁熲頦頠頡頢頣頦頧頨頩𩒐
7 頵䫃䫄䫅䫆䫇䫈䫉䫊𩒱𩓐𩓙𩓚𩓛𩓜頭頮頯頺頻頼頽頤頥頰頱頲頳頴頵頶頷頸頹頤頻頮頴穎
8 䫋䫌䫍䫎䫏䫐䫑䫒䫓𩓥𩓧𩓪頿顊顀顁顂顃顄顅顆顇顈顉顆
9 䫔䫕䫖䫗䫘䫙䫚䫛䫜䫝頾顋題額顎顏顔顐顑顒顓顒
10 䫞䫟䫠䫡䫢䫣䫤䫥䫦䫧顚顛顜顝類顳顢顖顗願顙
11 䫨䫩䫪䫫顟顠顡顢顣𩕆
12 䫬䫭䫮䫯䫰䫱顥纇顤顦顧顨
13 䫲䫳䫴顪顫顩
14 顬顭顮顯𩕳
15 䫵䫶顰𩖅
16 䫷顱顲
18 顳顴

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]