跳至內容

Miêng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Miêng-buô (面部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 176 ôi.

Miêng-buô kĕk Háng-cê "面" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Miêng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 面靣
4 䩂䩃
5 䩅䩆䩇靤𩈘
7 䩈䩉𩈪靦𩈩
8
11
12 䩌䩍靧
13
14
15

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]