跳至內容

Ì-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ì-buô (而部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 126 ôi.

Ì-buô kĕk Háng-cê "而" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ì-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3 䎠䎟耍耎耏耐耑
4
9 𦓜
11 𦓡

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]