Ngṳ̆k-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ngṳ̆k-buô (玉部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 96 ôi.

Ngṳ̆k-buô kĕk Háng-cê "玉" lì kī-miàng. Háng-cê "王" iâ sê sṳ̆k cī ciáh cê-buô. Có̤ cê-bèng gì sèng-âu ék-buăng ĕng diŏh cō̤-biĕng, siā có̤ "⺩", hô̤ có̤ cēng-ngṳ̆k-bèng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngṳ̆k-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 玉王玊
1 玌玍
2 玎玏玐玑
3 玒玓玔玕玖玗玘
4 玠玡玢玣玤玥玦玧玨玩玪玫玬玭环玜玝玞玟𤤌𤤀𤤁
5 玲玳玴玵玶玷玸玹玻玼玽玾玿珀珁珂珃珄珅珆珇珈珉珊珋珌珍珎玺珏珐
6 珒珓珔珕珖珗珘珙珚珛珜珝珞珟珠珡珢珣珤珥珦珧珨珩珪珫珬班珮珯琉琉珞
7 珳珴珵珶珸珹珺珻珼珽現珿琊琋琌琍琎琀琁琂球琄琅理琇琈琑琒琓理
8 珷琚琛琜琝琟琪琫琬琭琮琯琺琻琼琔琕琖琗琘琙琠琡琢琣琤琥琦琧琨琩琰琱琲琳琴琵琶琷琸琹
9 瑇瑜琞琽琾琿瑊瑋瑌瑍瑎瑏瑚瑛瑜瑝瑞瑟瑀瑁瑂瑃瑄瑅瑆瑇瑈瑉瑐瑑瑒瑓瑔瑕瑖瑗瑘瑙
10 瑱瑪瑫瑬瑭瑮瑯瑠瑡瑢瑣瑤瑥瑦瑧瑨瑩瑰瑱瑲瑳瑴瑵瑶瑷瑸瑩瑱𤨒
11 璅瑺瑻瑼瑽瑾瑿璊璋璌瑹璀璁璂璃璄璅璆璇璈璉璓璉
12 璠璡璣璤璍璏璚璛璜璝璞璟璐璑璒璔璕璖璗璘璙璘
13 璢璥璦璧璨璩璪璫璬璭璮璯環璱璲璳璴
14 璵璶璷璸璹璺璻璼璽璾璿瓀瓁瓂
15 瓊瓃瓄瓅瓆瓇瓈瓉瓊瓋
16 瓌瓍瓎瓏瓐瓑
17 瓓瓔瓕瓖
18 瓗瓘瓙
19
20
22 𤫢
24 𤫩

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]