跳至內容

Bèng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Bèng-buô (爿部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 90 ôi.

Bèng-buô kĕk Háng-cê "爿" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bèng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
4
5 㸛牁
6 牂𤕸
8
9
10
11
13
15 𤖡

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]