Buák-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Buák-buô (癶部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 105 ôi.

Buák-buô kĕk Háng-cê "癶" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Buák-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3
4 癸 癹 発
7 登 發
10 𤼸

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]