跳至內容

Hô-buô (父)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hô-buô (父部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 88 ôi.

Hô-buô kĕk Háng-cê "父" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hô-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2
4
5
6 㸗爹𤕔
7
9 㸙爺

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]