Lō̤-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Lō̤-buô (老部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 125 ôi.

Lō̤-buô kĕk Háng-cê "老" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lō̤-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 老耂考
3 𦒵䎛耉
4 𦒹耄者耆
5 耇耈耉
6 䎜䎝耊耋䎞
10 𦓅
11 𦓇
12 𦓉
13 𦓊

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]