跳至內容

Īng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Īng-buô (廴部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 54 ôi.

Īng-buô kĕk Háng-cê "廴" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Īng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3 廵㢟
4
5 延廸廹㢠𢌞
6 建廻廼
7 廽𢌡𢌥

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]