Ù-buô (无)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ù-buô (无部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 71 ôi.

Ù-buô kĕk Háng-cê "无" lì kī-miàng. Ô 1 cṳ̄ng biéng-hìng: 旡.

"无" sê "無" gì gū-cê, găk gĭng-dáng Dṳ̆ng-guók, sê "無" gì gāng-huá-cê.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ù-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 无旡
5
7
9

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]