跳至內容

Ké-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ké-buô (气部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 84 ôi.

Ké-buô kĕk Háng-cê "气" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ké-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
2 氖気氘
3 氚氙
4 㲴氛氜氝𣱚
5 氞氟氠氡
6 氣氤氥氦氧氨
7 㲵氪氫𣱣
8 氬氭氮氯氰
9
10 氲氳
11
12
13 𣱬𣱭
17 𣱰

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]