Siēu-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Siēu-buô (小部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 42 ôi.

Siēu-buô kĕk Háng-cê "小" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Siēu-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 小⺌⺍
1 尐少𡭕
2 尒尓尔尕龸
3 当尖尗尘
5 尚尙𡭦𡭧
6 尛尜尝𡭰𡭱𡭲
7 𡭺𡭻㝸
8 𡮊𡮋𡮌𡮍𡮄𡮅𡮆𡮇𡮈𡮉
9 尞𡮒𡮓𡮔𡮗㝹
10 尟尠𡮛𡮜𡮘
11 尡𡮞𡮠𡮣𡮤𡮥㝺
12 𡮨𡮩𡮪𡮫𡮬𡮭𡮮𡮯㝻
13 𡮲𡮳
14 𡮵𡮶
15 𡮷𡮸𡮹𡮺
16 𡮽𡮾
29 𡯀

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]