Gū-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gū-buô (鼓部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 207 ôi.

Gū-buô kĕk Háng-cê "鼓" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gū-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 鼓鼔
5 鼖䵽䵾䵿鼕鼖
6 𪔚䶀鼗
7 𪔠𪔡
8 䶁鼚鼛鼘鼙
10
11 鼝鼞
12

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]