Dāi-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dāi-buô (歹部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 78 ôi.

Dāi-buô kĕk Háng-cê "歹" lì kī-miàng. Ô 1 cṳ̄ng biéng-hìng: 歺.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dāi-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 歹歺
2 㱙死
3 歼𣧂
4 㱚㱛㱜㱝歽歾歿殀殁𣧑
5 㱞㱟㱠殂殃殄殅殆
6 㰷㱡殊殈殉
7 㱢㱣殌殍殎殏殐殑𣨕
8 㱤㱥㱦㱧㱨㱩殚殔殕殖殗殘殙𣨭𣨮𣨧𣨰
9 㱪㱫㱬㱭㱮殛殜𣩁𣩂
10 㱯㱰㱱㱲殝殞殟殠
11 㱳㱴殢殣殤殥殦
12 㱵㱶㱷殧殨殩殪殫𣩦
13 㱸殬殭殮
14
15 殰殱𣩸
16 㱺㱹
17
19

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]