Sĭk-buô (夕)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sĭk-buô (夕部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 36 ôi.

Sĭk-buô kĕk Háng-cê "夕" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sĭk-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2 㚈外夗夘
3 多夛夙
5 夜夝㚉
7 夞𡖖
8 𡖡够夠
9 㚊夡
10 𡖱𡖵
11 𡖼㚋㚌夢夣夤夥
12
13 𡗂𡗄𡗅
15 𡗉𡗊㚍
16 𡗋𡗐
18 𡗎

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]