Kêu-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Kêu-buô (臼部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 134 ôi.

Kêu-buô kĕk Háng-cê "臼" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Kêu-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 臼𦥑
2 臽臾
3
4 舁䑔舀
5 䑕舂
6 𦥯舃舄
7
8 䑖與
9 䑗興
10 䑘舉
11 𦦙
12
13
14 𦦵
24 𦧃

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]