Hô-buô (戶)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hô-buô (戶部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 63 ôi.

Hô-buô kĕk Háng-cê "戶" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hô-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 戶户戸
1
3 㦾戺戻戼
4 𢨵㦿㧀戽戾房所
5 㧁㧂扁扂扃
6 𢩊𢩉扄扅扆扇
7
8 扊扉
10 𢩛
11 𢩜
19 𢩣𢩤

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]