跳至內容

Sìng-buô (臣)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sìng-buô (臣部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 131 ôi.

Sìng-buô kĕk Háng-cê "臣" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sìng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1 𦣝
2 臤臥
5
6
8
10 𦣪
11 臨臩𦣰
12

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]