Iĕu-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Iĕu-buô (幺部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 52 ôi.

Iĕu-buô kĕk Háng-cê "幺" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Iĕu-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 幺乡
1
2
6
7 𢇁𢇃
8 𢇉
9 幾㡫㡬
11
13

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]