Dēu-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dēu-buô (斗部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 68 ôi.

Dēu-buô kĕk Háng-cê "斗" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dēu-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2 㪲㪳
3
4
5 㪵𣁲
6 㪶斚料
7 㪷斛斜
8 㪸斝𣁽𣁾
9 斞斟𣂃
10 斠斡
11 㪹𣂋
12
13 㪺斣
14 𣂎
19

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]