跳至內容

Lô̤i-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Lô̤i-buô (耒部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 127 ôi.

Lô̤i-buô kĕk Háng-cê "耒" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lô̤i-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2
3 䎢耔
4 耕耖耗耘耙
5 䎣耚耛耜耝耞耟
6
7 䎤䎥耡耢
8 䎦䎧䎨䎩䎪𦓿耣耤耥
9 䎫耦耧
10 耪耨耩𦔒䎬
11 䎭䎮䎯耫耬𦔙
12 䎰耭耮
14
15 䎱耰
16 耱耲

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]