跳至內容

Sáik-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sáik-buô (色部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 139 ôi.

Sáik-buô kĕk Háng-cê "色" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sáik-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3
4
5 𦫘䒋艴
8
10 䒌䒍
12 䒎䒏
13
16
18

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]