跳至內容

Uòng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Uòng-buô (黃部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 201 ôi.

Uòng-buô kĕk Háng-cê "黃" lì kī-miàng.

Uòng-buô gì Háng-cê

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Gă gūi hĕk Háng-cê
0 黃黄
4 䵊黅黆
5 黇黈黉
6 䵋黊黋
7
8
9
11
12
13

Ngiê-dāu lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]