Gṳ̄ng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gṳ̄ng-buô (廾部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 55 ôi.

Gṳ̄ng-buô kĕk Háng-cê "廾" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gṳ̄ng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1 廿开
2
3
4 弃弄弅
5
6 弇弈
7
11
12 弊㢢
13

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]