Tīng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Tīng-buô (鼎部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 206 ôi.

Tīng-buô kĕk Háng-cê "鼎" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Tīng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2 鼏鼐鼑
3 鼒䵺𪔆
11 䵻䵼

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]