跳至內容

Cê̤ṳ-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cê̤ṳ-buô (自部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 132 ôi.

Cê̤ṳ-buô kĕk Háng-cê "自" lì kī-miàng.

Cê̤ṳ-buô gì Háng-cê

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
4 臬臭
5 𦤎
6 臮臯臰𦤑
9
10
13 𦤦
14 𦤭𦤮
15 𦤯𦤰
18 𦤱

Ngiê-dāu lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]