Cṳ̆ng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cṳ̆ng-buô (夂部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 34 ôi.

Cṳ̆ng-buô kĕk Háng-cê "夂" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cṳ̆ng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
2
3
4
5
6 㚅夈

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]