跳至內容

Mĭk-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mĭk-buô (冖部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 14 ôi.

Mĭk-buô kĕk Háng-cê "冖" lì kī-miàng. Có̤ cê-bèng gì sèng-âu ék-buăng ĕng diŏh gà̤-dēng, hô̤ có̤ tŭk-bō̤-gái (禿寶蓋).

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mĭk-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2 㓀㓁冗冘
3
5
6
7 㓂冠冟𠖈
8 冤冡冢冣冤冥冦冧𠖎
9
10 㓃𠖘
12 冩𠖝
13
14
16 𠖤𠖥
18 𠖨

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]