Huŏng-buô (匚)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Huŏng-buô (匚部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 22 ôi.

Huŏng-buô kĕk Háng-cê "匚" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Huŏng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3 匛 匜 匝 匞
4 匟 匠 匡 匢
5 匣 匤 匥 医
7 匦 匧
8 匨 匩 匪 匫
9 匬 匭 匮
11 匯 匰
12 匱 匲
13
14
15
17
18

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]