Hèng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hèng-buô (行部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 144 ôi.

Hèng-buô kĕk Háng-cê "行" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hèng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2 𧗠
3 𧗤衍衎
4 衏䘕
5 衐衑衒術
6 䘖衕衖街衘
7
9 𧗽衚衛衜衝
10 衠𧗾衞衟䘗䘘衠衡
14
18

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]