Chī-buô (豕)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chī-buô (豕部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 152 ôi.

Chī-buô kĕk Háng-cê "豕" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chī-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1 豖𧰦
3 豗䝅
4 豚豛豜豝豘豙䝆䝇
5 豞豟豠象𧰼䝈
6 豢豣豤豥豦䝉
7 豪豧豨豩
8 䝊䝋䝌
9 豫豬豭𧱬䝍䝎
10 豯豰豱豲豳𧱺
11 豴豵䝏
12 豷䝐䝑
13
14
15
18 䝔䝕

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]