Sê-buô (氏)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sê-buô (氏部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 83 ôi.

Sê-buô kĕk Háng-cê "氏" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sê-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1 氐民
2
4 氓𣱆
6

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]